TATABAHASA BAHASA MALAYSIA

Tatabahasa Bahasa Malaysia sekolah rendah di negara kita terbahagi kepada:

  1. Kata Nama Am
  2. Kata Nama Khas
  3. Kata Ganti Nama Diri
  4. Kata Kerja
  5. Kata Tugas
  6. Kata Adjektif
  7. Kata Sendi
  8. Kata Hubung
  9. Peribahasa
  10. Penjodoh Bilangan