Wednesday, 14 December 2011

Kata Sendi

Kata Sendi ialah satu kata tugas yang boleh membentuk frasa dalam Bahasa Melayu.

Kata Sendi Nama merupakan kata depan kepada kata nama dan frasa nama.


Kata tugas lain tidak membentuk frasa. Kata Sendi memerlukan frasa nama untuk membentuk frasa sendi supaya dapat bertugas sebagai predikat ayat.

Kata Sendi Nama pula mempunyai pelbagai tugas.

Antara kata Sendi yang lazim digunakan dalam Bahasa Melayu seperti berikut:
di, ke, dari, daripada, kepada, pada, bagi, demi, tentang, seperti, bagai, umpama, sejak, terhadap, akan, oleh, hingga, sampai, antara, untuk, dengan, dalam, dan sebagainya.

Sendi Nama
Tugas/contoh
 Contoh Ayat:
di
Menunjukkan tempat 
Menunjukan perbuatan 
Cikgu Nadia bekerja di sekolah itu.
ke
Menunjukkan tempat atau arah tujuan (
Menunjukkan waktu  
Mereka akan ke Ipoh esok.
dari
Menunjukkan tempat atu arah datang
Menunjukkan waktu atau masa


Ely datang dari Kelantan
kepada
Menunjukkan sasaran/ditujukan
Menunjukkan bahagian sesuatu
Menunjukkan perubahan keadaan
Kita mesti hormat  kepada ibu bapa.
daripada
Menunjukkan punca 
Menunjukkan sumber atau asal sesuatu 
Menunjukkan perbandingan 
Ukiran itu diperbuat daripada perak.
pada
Menunjukkan tempat sesuatu perbuatan 
Menunjukkan tempat tempat terdapatnya sesuatu 
Menunjukkan keterangan waktu 
Pey Wan tiba pada pukul lapan malam
untuk
Menunjukkan kegunaan sesuatu (alat untuk membuka pintu)
Menunjukkan sesuatu telah dikhaskan 
 
Hadiah ini untukmu
bagi
Menunjukkan kegunaan sesuatu 
Derma bagi mangsa banjir sedang dipungut.

demi
menunjukkan tujuan
menunjukkan urutan
Untuk menegaskan sesuatu
Demi anaknya, dia terpaksa keluar bekerja di luar negara.
tentang
Menunjukkan rujukan
Menteri-menteri itu berbincang tentang masalah negara.
dengan
Menunjukkan turut serta
Menunjukkan cara sesuatu perbuatan dilakaukan
Menunjukkan benda yang digunakan
Menunjukkan persamaan
Dana memotong kek itu dengan pisau yang tajam.
sejak, semenjak
Menjadi penanda waktu atau masa
Milah sentiasa gembira sejak / semenjak suaminya pulang dari perantauan.

terhadap
Menunjukkan rujukan yang tentu
Kita mesti taat terhadap negara kita.
oleh
Menunjukkan pembuat dalam ayat pasif
Menunjukkan sebab
Kuih ini dibuat oleh Nadiah
akan
Menunjukkan rujukan selepas kata atau frasa adjektif
Diana amat sayang akan / kepada ayahnya.
hingga, sampai
Menunjukkan had masa atau peringkat
Abu   belajar hingga / sampai  peringkat   universiti.
seperti, bagai, umpama, laksana, bak
Menunjukkan perbandingan
Suaranya merdu  seperti/ umpama /  laksana / bagai  buluh perindu.

No comments:

Post a Comment