Tuesday, 27 September 2011

BAHASA MALAYSIA

Bahasa Melayu ialah Bahasa Kebangsaan di negara Malaysia


Indonesia, dan Brunei serta salah satu bahasa rasmi di


Singapura.


         Di negara kita, Bahasa Melayu dirasmikan sebagai


Bahasa Malaysia yang mengikuti piawaian ditetapkan Dewan


Bahasa dan PustakaBahasa Malaysia dituturkan sebagai


bahasa kedua oleh 18 juta orang, sebahagian besar


daripada etnik minoriti negara Malaysia.