Sunday, 4 December 2011

Kata Kerja

                                      KATA KERJA


Kata kerja merupakan golongan kata yang menjadi inti dalam frasa kerja, sama ada yang berlaku atau dilakukan.


Kata kerja terbahagi kepada 3 jenis iaitu Kata Kerja Transitif , Kata Kerja Tak Transitif dan Kata Kerja Pasif .   1. Kata Kerja Transitif 


  • Kata Kerja Transitf ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh pembuatnya kepada benda lain.Benda yang kena oleh perbuatan itu dipanggil penyambut ( objek ).  • Kata kerja ini biasanya mempunyai imbuhan ‘me-‘ sama ada sebagai awalan atau sebahagian daripada imbuhan contohnya mengambil, mendermakan, membacakan, menduduki, mempersilakan dll


  • Ayat ini mesti ada peyambutnya ( objek ). 

  • contoh ayat :
      a. Pelajar-pelajar yang melanggar disiplin sekolah itu didenda oleh guru
          disiplin.
      b. Mak Intan membungkuskan nasi lemak untuk Rajoo.    2 Kata Kerja Tak Transitif.   • Kata kerja tak transitif  ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh pembuat itu sendiri kepada diri pembuat itu sendiri, tidak kepada benda atau orang lain. 

  • Ayat ini tidak mempunyai penyambut.

  • contoh ayat:
      a. Kucing itu sedang tidur.
      b. Hujan turun dengan lebatnya semalam


    3. Kata Kerja Pasif
  • Kata kerja pasif ialah kata kerja yang berasal daripada kata kerja transitif tetapi yang tidak berawalan men‑. Contohnya: angkat,atasi, berikan, percepat, pelajari, persilakan, dan sebagainya.

  • contoh ayat:
     a. Berikan kuih ini kepada pengemis itu.


No comments:

Post a Comment