Thursday, 15 December 2011

Penjodoh Bilangan

Penjodoh Bilangan

Penjodoh Bilangan ialah perkataan atau morfem sesetengah bahasa untuk mengelaskan atau membilang kata nama mengikut maksudnya.

Dalam Bahasa Melayu, Penjodoh Bilangan ialah kata yang digunakan bersama-sama dengan Kata Bilangan untuk membilang Kata Nama konkrit (bukan abstrak) seperti orang, haiwan, benda, tempat, dan sebagainya.

 Yang berikut ialah senarai penjodoh bilangan yang digunakan dalam Bahasa Melayu:

Penjodoh Bilangan
Penggunaannya
Contohnya
bentuk
untuk benda-benda kecil yang berkeluk
mata kail, subang, cincin
biji
untuk jenis buah, sayur-sayuran, dan benda-benda yang kecil
belon, ketupat, batu, telur
cucuk
untuk benda-benda yang dicucuk dengan lidi
sate
angkatan
untuk sekumpulan manusia atau benda
tentera, polis, askar
jambak
untuk benda-benda yang bertangkai atau berangkai-rangkai
Kunci, bunga
ruas
untuk benda yang beruas-ruas
Buluh, tebu

No comments:

Post a Comment