Thursday, 15 December 2011

Kata Hubung

Kata Hubung ialah perkataan yang digunakan untuk menggabungkan perkataan dengan perkataan rangkai kata dengan rangkai kata ayat dengan ayat.

Kata Hubung terbahagi kepada tiga jenis iaitu:
(i)    Kata Hubung Gabungan,
(ii)    Kata Hubung Pancangan,
(iii)   Kata Hubung Berpasangan.

Dalam Bahasa Melayu terdapat dua jenis ayat majmuk, iaitu ayat majmuk gabungan dan ayat majmuk pancangan. Oleh itu, kata hubung dapat dibahagikan kepada dua jenis iaitu Kata Hubung Gabungan dan Kata Hubung Pancangan.

Contoh Kata Hubung :
Contoh
Contoh
dan
Lau dan Ah Lim berjiran.
kerana 
Aminah menangis kerana terlalu sedih.
apabila
Mukanya pucat apabila dikejut oleh adiknya.
lalu      
Burung itu terbang lalu hinggap di dahan pohon.
bahawa
Kami yakin bahawa yang dikatakannya itu benar.
hingga
Abang menonton televisyen hingga larut malam.
Jika
Saya akan berpayung jika hujan.
agar
Saya berharap agar kamu dapat menghubungi dia segera.
Jikalau
Jikalau saya kaya, saya akan membina sebuah rumah yatim.
kecuali
Semua murid hadir pada hari ini kecuali Kalai.
manakala
Baju Karim bersih manakala baju adiknya kotor.
sambil  
Zalifah bernyanyi sambil menari. 
sementara
Berusahalah sekuat mungkin sementara badan masih sihat.
semenjak
Saya berkawan dengan Ali semenjak kecil.
sungguhpun
Sungguhpun orang itu cacat, tetapi orang itu mampu berdikari.
supaya
Belajarlah bersungguhsungguh supaya mendapat keputusan yang cemerlang.
walaupun
Walaupun letih, kerja itu dapat diselesaikannya juga.
tetapi
Badannya besar tetapi penakut.


No comments:

Post a Comment