Wednesday, 14 December 2011

Kata Adjektif

Kata adjektif (KA) juga dikenali sebagai kata sifat.

KA ialah kata yang menjadi inti dalam frasa adjektif seperti manis sekali, sudah lama sungguh, masih lebat lagi (kata yang menjadi inti frasa digariskan di bawahnya).

Kata-kata dalam golongan KA menerangkan keadaan atau sifat sesuatu nama atau frasa nama.

KA boleh dikenali jika kata berkenaan didahului oleh kata penguat seperti amat, sangat, sungguh, sekali, paling, agak, benar.

KA dapat dibahagikan kepada jenis-jenis yang berikut:
·         Keadaan                        
contohnya :        sihat dan cantik;            
·         Warna                           
contohnya :        hitam dan hijau;
·         Ukuran              
contohnya :        tebal dan besar; 
·         Bentuk                           
contohnya :        lurus dan bujur;
·         Jarak                             
contohnya :        hampir dan jauh; 
·         Waktu                            
contohnya :        lama dan awal; 
·         Perasaan                                   
contohnya :        malu dan gembira; 
·         Cara                              
contohnya :        lincah dan lambat; 
·         Pencaindera                  
contohnya :        masin dan harum.

No comments:

Post a Comment