Thursday, 13 October 2011

Kata Nama Am

Kata Nama Am


Kata Nama Am adalah salah satu daripada Kata Nama. Kata Nama Am adalah kata yang digunakan untuk menyatakan nama sesuatu seperti orang ,haiwan , benda dan tempat secara umum.

  • orang      - guru, doktor, polis dll
  • haiwan    - tikus , ayam , itik dll
  • benda     - radio , telefon , komputer dll
  • tempat    - sekolah , bank , padang dllKata Nama Am dibahagikan kepada dua kelas iaitu konkrit dan abstrak. Kata Nama Am Konkrit ialah nama sesuatu yang dapat kita pegang, rasa atau lihat. manakala, Kata Nama Am Abstrak pula ialah nama sesuatu yang hanya boleh dibayangkan. 


Kedua kelas kata ini boleh terdiri daripada kata dasar dan kata terbitan. 
Contohnya : tua - ketua,  buai - buaian


Kata Nama Am menggunakan huruf kecil melainkan pada awal ayat. 
Contoh:


1. Televisyen itu besar. (Kata Nama Am di depan)

No comments:

Post a Comment